Hva slags nykommer er Intrix? Du er ganske ung, men har tatt på deg rollen som daglig leder i dette selskapet.

Intrix er spennende av mange årsaker. IT-verdenen inneholder et hav av systemer. De fleste IT-løsninger er bygget slik at det er mulig å trekke data inn og ut automatisk. Dette ønsker vi å utarbeide gode produkter og tjenester rundt. Vi tror at en god løsning på dataflyt støtter bedriftens grunnleggende visjoner – både i forhold til ansatte og kunder. Da snakker vi blant annet om effektiv og sikker dataflyt som mildner arbeidspress og gir trygghet ved at de ansatte vet hva de skal vite og gjøre.

Hvordan ser du for deg markedssituasjonen for Intrix fremover?

Intrix er klare for å imøtekomme de krav moderne bedrifter har til en god hverdag for sine ansatte, et godt forhold til sine kunder og en god samhandling med sine leverandører, samarbeidspartnere og kunder. Da betyr en god informasjonsflyt enormt mye for å få oppfylt ønskene. Vi mener at annenhver bedrift har et stort potensiale for å etablere «lønnsomme» integrasjoner. Vi snakker om spart tid, mindre stress, mindre feil og mer tid til å fokusere på kvalitet og relasjonsbygging.

Dere hevder at «integrasjoner bidrar med å tette ressurslekkasje». Hva mener dere med ressurslekkasje?

Ressurslekkasje oppstår når man for eksempel gjør samme operasjon flere ganger. Her kan det enkelt gjøres feil. Det er alltid ønskelig å unngå dette. Korrekt og pålitelig informasjon danner grunnlag for gode og effektive prosesser, så er det om å gjøre å ha kontroll på dataen sin korrekthet og tilgjengelighet. Når disse egenskapene er til stede, så er bedriften godt rustet til å utvikle seg videre. Dette er det vi støtter ved våre tjenester og produkter.

Det virker litt vidløftig, er det ikke utfordrende å nå en slik drift?

Ja, det er en prosess mellom oss og kunden. Mange bedriftsledere er ikke genuint opptatt med IT, men heller av innovasjon og bedriftens produkter som jo ofte ikke er IT-baserte. Derfor går vi ofte inn i en mulighetsanalyse. Når tiden og de involverte – inklusive ledergruppen – er moden for å gjøre tiltak, så setter vi i gang de tiltakene vi blir enige om.


Hvilke tiltak kan du nevne, konkret?

Det er særlig to hovedområder vi snakker om. For det første er det integrasjoner (automatisk dataflyt) mellom IT-systemene, for eksempel mellom økonomisystemet, prosjektsystemet og ledelsessystemet. For det andre er det dashbord for målstyring basert på den ansattes oppgaver og på ledelsens ønsker og styringsgrunnlag. 

Det er også mange andre tiltak som kan bidra til en mer effektiv drift.

Men hva er egentlig en integrasjon?

Integrasjoner er gjerne en eller flere prosesser hvor data kombineres fra flere ulike systemer. Ved det oppnås et helhetlig datagrunnlag. Via integrasjoner samles mindre komponenter til en større helhet. Denne helheten er gjerne representert i rapporter.

Det å utarbeide en total integrasjonsmodell for hele bedriften kan være veldig nyttig og lønnsomt. Intrix satser nettopp på å være en partner som kan designe og levere de tekniske løsningene.

Er det så enkelt og rett frem som det høres ut?

Det er alltid lurt å foreta en risikoanalyse alle nye prosjekter – det gjelder også for integrasjonsprosjekter. Mitt tips er: Lag en realistisk plan. Begynn gjerne med et forprosjekt. Det kan inneholde en overordnet arkitektur, en enkel integrasjonsplan eller rett og slett være en ren prosjektbeskrivelse.

Hvor tror du Intrix er om 3 år?

Jeg tror Intrix er en bærekraftig nykommer så vi får se.