Integrasjoner

IT-verdenen inneholder et hav av systemer. De fleste IT-løsninger er bygget slik at det er mulig å trekke data inn og ut automatisk. Typiske snakker vi om systemer som: produksjon, lager, logistikk, salg, innkjøp, økonomi (ERP-system), timeregistrering, prosjekt.

Vi tror at en god løsning på dataflyt støtter bedriftens grunnleggende visjoner – både i forhold til ansatte og kunder. Da snakker vi blant annet om effektiv og sikker dataflyt som mildner arbeidspress og gir trygghet ved at de ansatte vet hva de skal vite og gjøre.

En integrasjonsplan kan ha stor
verdi for din bedrift

Hva er en integrasjon?
Integrasjoner er gjerne en eller flere prosesser hvor det kombineres og synkroniseres data fra og mellom flere ulike kilder. Ved det oppnås helhetlig rapportering. Via integrasjoner samles mindre komponenter til en større helhet. Denne helheten er gjerne representert i et dashbord dersom det skal leses av mennesker.

Det å utarbeide en total integrasjonsmodell for hele bedriften kan være veldig nyttig og lønnsomt. Intrix satser på nettopp å være en leverandør som kan levere helhetlig datastrategi og de tekniske løsningene.

Nytte og mening
Integrasjoner gir nytte og mening ved at datafangst og dataflyt blir effektiv og sikker og komplett. Datakapitalen din er egentlig som vann i et vannmagasin. Dersom bedriften kan plassere dataene på riktig sted, gjøre de tilgjengelig for kloke hoder, prosessere dem i henhold til definerte målbilder, øker dette verdien på data ‘ne (datakapitalen). Verdifull infromasjon blir dermed bygget opp, anvendt som byggestener i selskapet og gir dermed både nytte og mening.