Dashbord

Dashbord kan beskrives som et instrumentpanel for bedriften. På et dashbord presenteres som regel viktig informasjon på forskjellige områder. Et dashbord er avhengig av tilgang på data.

Et dashbord gir oss muligheten til å utveksle informasjon. Å utvikle et eget system for sin bedrift (f. eks. “min side”) for kundeinformasjon kan være en kostbar og risikabel investering. Vårt produkt er et solid verktøy som benytter seg av integrasjoner og dashbord for å møte deres behov. Det er dette Intrix har fokus på og leverer tjenester og programvare rundt.

Kundereise

Eiendomsforvaltningsselskapet Leiern AS er et selskap som forvalter 1800 eiendommer. Disse eiendommene leies av byfolk som sekundærbolig – eller det som også kan kalles «hytte». De har et styringssystem og der er følgende data registrert: Eiendommene (lokasjoner), Leietagere (kunder), Leieavtaler (avtaler), jaktrettigheter (produkt 1), leiepris (produkt 2). Alt er komplett registrert i styringssystemet. Dette gjelder også historiske snøbrøytinger.

Leiern AS ønsker en WEB-portal hvor leietager kan logge seg inn å se alle data om eiendommen, bestille snøbrøyting, se hvilke kostnader han har hatt, hvilke som kommer neste år, se hva han har betalt i foregående år osv.