Databehandling og analyse

Databehandling er bearbeidelse av data til å bli brukbart og tolkbart. Det kan være å gjøre kvalitativ data om til kvantitativt. Fjerne manglende eller ufullstendige data, legge til og supplere data, transformere strukturer og logikken på hvordan dataen ligger.

Analyse
Dataanalyse er en undersøkelse av hva som skal til i en databehandling for å nå et gitt målbilde. Målbildet omkring analysen er som regel definert på forhånd. Resultat av analysen benyttes som grunnlag for databehandling.

Databehandling
Databehandling er innsamling og bearbeidelse av digitale data for å produsere meningsfull informasjon til videre bruk – enten for videre behandling eller som sluttdokumentasjon. Databehandling kan omfatte bearbeiding, omforming og kalkulasjoner.

Kundereise

Hastegods AS ønsker å optimalisere sin fraktprosesser. Hver morgen får de ut en liste over alle dagens utkjøringer. Denne listen inneholder forsendelsesnummer, antall kolli, antall kilo tilsammen, destinasjonsted.

Daglig leder i Hastegods AS kontakter Intrix for å omarbeide listen slik at hver sjåfør kan kjøre korteste vei på korteste tid i forhold til sine ruter.

Intrix utarbeider så et program som kommuniserer med kartverk og sammenligner utkjøringsadresser og finner på denne måten effektive kjøreruter. Denne informasjonen blir distribuert automatisk til sjåførenes mobil gjennom APP som Intrix har leget spesielt for dem.

Analyse: Å finne de metoder, formler, strukturer og kalkulasjoner som skal til for nå målbildet. Målbilde her er å finne den korteste og mest effektive veien for kjørerute.

Databehandling: Er det som gjøres med dataene for å kunne presentere korteste og mest effektiv kjørerute.