Datasikkerhet

Datasikkerhet dreier seg om å håndtere risiko relatert til virksomhetens informasjonsverdier og behandling av personopplysninger. Det dreier om å etablere gode prosesser og god kultur rundt sikkerhet. Det hjelper ikke å ha sikre systemer hvis brukerne ikke har et bevisst forhold til saken.

Datasikkerhetens tre grunnpilarer

 

Konfidensialitet
Konfidensialitet handler om å sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang til den.

Integritet

Integritet vil si at informasjon som overbringes fra et sted til et annet eller fra en person til en annen er korrekt og uendret.

Tilgjengelighet
At informasjon er tilgjengelig for de som trenger den, når de trenger den.