Bærekraftsplattform

Bærekraftsrapportering satt i system

Hva er Sustain?

Sustain er en SaaS-løsning for etablering, strukturering, vedlikehold og rapportering av dine mål og tiltak. Registrering

I Sustain registrerer du dine mål, tiltak og data knyttet til målene.

Strukturering

Mål, tiltak og tilhørende data struktureres slik organisasjonen er kjent med og dermed kan forholde seg til på en måte som gir mening.

Prossesering

Sustain genererer rapportunderlag på grunnlag av vår kunnskapsbase, Ai og dine egne registrering og forskjellige datakilder.

Rapportering

Sustain genererer rapporter i ulike formater på en effektiv måte fra datagrunnlaget til en ferdig rapport.

Hvorfor Sustain?

I forbindelse med bærekraftsrapportering skal store mengder informasjon håndteres. Sustain samler all informasjon på et sted i en søkbar struktur. Uansett utgangspunkt er vår visjon å gi deg kontroll over innhold, enkelt oppdatere og enkelt generere rapporter og ressurser til bruk i din virksomhet. Det er mange situasjoner der Sustain er løsningen.

 • Dere har allerede kontroll på bærekraft og rapportering men ønsker et mer fleksibelt og lettvint system å jobbe i.
 • Dere vet ikke så mye om bærekraft, men ønsker å fokusere mer på det og ha kontroll på prosessen
 • Dere har gjort tiltak, men mangler et sted å vise det
 • Dere ønsker å kartlegge hvor bærekraftig din virksomhet er
 • Dere har lovpålagte rapporteringskrav

Fordeler med Sustain

Med Sustain kan du

 • Enkelt generere rapporter automatisk, deretter finjustere innholdet
 • Lage tiltak for hvordan bedriften kan få en mer bærekraftig drift
 • Enkelt sette opp en strategi for fokus på bærekraft
 • Du kan skreddersy egen eller bruke grunncontent på å lage egen
 • Lett sette opp et bærekraftsregime
 • Kontinuerlig revidere og følge opp interne mål
 • Gjenbruke samme mål og data til flere rapporter
 • Få samme rapport på flere formater
 • Tilpasse design til å matche din bedriftsprofil

Hva kan du få fra Sustain?

Med Sustain kan alt målorientert rapporteres. Om det så er samsvar med en lov, en intern prosjektrapport eller en powerpoint om bærekraft. Et av hovedpoenget til Sustain er at alt data ligger i programmet, og at flere rapporter kan trekke på samme data sånn at du ikke trenger å gjøre samme jobb flere ganger.

Rapporttyper

Etter du har satt opp en rapport med Sustain så kan systemet eksportere
denne rapporten til flere forskjellige formater. Om det skulle være et
instagram innlegg eller en powerpointpresentasjon så kan Sustain bistå.

Bruksmønster

Under er 4 bruksmønster som beskriver noen situasjoner for noen fiktive virksomheter som har et behov der Sustain er løsningen.

Versjonslagring

Med Sustain er versjonslagring simpelt og oversiktlig. Du kan enkelt lage neste års rapport ut i fra fjorårets med kun et par småjusteringer.