Rådgivning innen styringssystemer

Intrix tilbyr rådgivning og coaching i forbindelse med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontroll.

Våre konsulenter har mange års erfaring innen sertifiseringsprosesser og kvalitetsledelse. Denne erfaringen bruker vi til å tilby våre kunder rådgivning og coaching innen kvalitetsstyring, sirtifiseringsprosesser og internkontrollarbeid.

Vi er også tilknyttet flere uavhengige seniorkonsulenter med kompetanse innen blant annet prosesskartlegging, arbeid med ISO-standarder og forvaltning, drift og vedlikehold.