ISO-sertifisering

Intrix har også ekspertise tilgjengelig på å bistå bedrifter til å bli sertifisert i henhold til følgende ISO-standarder: 9001, 14001, 45001, 27001, 50001, 31001. Dette er Intrix sin kvalitative produkter som ytterligere skal bygge opp om å gjøre bedriftene gode og konkurransedyktige på de de driver med. Et selskap som har en god driftsmodell og en god integrasjonsmodell vil som regel kunne hevde seg i en stadig økende konkurranse. Intrix tar mål av seg til med tiden å bli en ledende leverandør av denne produktmiksen mellom kvantitative og kvalitative effektiviseringstiltak.