Bli kjent med oss

Intrix sin virksomhet startet i 2022 som et svar på mange henvendelser fra bedrifter som ser muligheter i å forenkle sin datafangst og å øke sin datakvalitet ved gode integrasjonsløsninger.

Gjennom mange års erfaring har gründere av intrix opparbeidet godt kjennskap til det som skal til for å produktifisere dataflyt og databehandling. Visjonen er å gjøre hverdagen enklere for de mange medarbeidere, å gi ledelsen en følelse av kontroll på selskapet samt å skape tillit i forhold til selskapets interesseparter.

Intrix består av partnere som til sammen utgjør en stor grad av ekspertise og med mye erfaring på ulike områder. Intrix kan mye om hvordan digital kommunikasjon fungerer og kan derfor gi deg gode råd om hvordan du kan bygge opp dine integrasjonsmodeller til å bli robuste.

Hvordan operer intrix

Vi starter oftest arbeidet med å gjøre en analyse og sette opp en integrasjonsmodell. Som et resultat av analysen, kan vi sette opp servicer for deg som gjør jobber du ellers hadde måttet gjøre manuelt.   

Hvorfor er det så viktig med integrasjoner mellom datakilder?  

Manuelle prosesser er kostbare og medfører oftest høy risiko for feil. Ved gode integrasjoner oppnår man at ved å vite at når data er registrert ett sted, så ligger det riktig tilgjengelig alle steder hvor det skal tas i bruk. Gode integrasjoner reduserer risiko og sparer deg for mye unødvendig tidsforbruk. Dermed vil en god integrasjonsmodell påvirke selskapets prosesser positivt.  

 En god integrasjonsmodell påvirker også arbeidsmiljø ved at medarbeidere får mindre belastning, mindre unødvendig sluttansvar for datakvalitet og gjerne høyere mestringsfølelse.  

 En god integrasjonsmodell kan gjerne inneholde data for målstyring i forhold til både effektivitet, kvalitet og HMS.  Dermed vil en integrasjonsmodell bidra til bevisstgjøring i forhold for eksempel samsvar med krav i ISO-standarder, men også egne samsvarskrav som er bestemt av ledelsen og skal implementeres og måles ute i bedriften.