Integrations

Intrix skreddersyr integrasjoner i forhold til de behov som avdekkes i en modelleringsfase. Prosessen fra idé til ferdig produkt er standardisert og meget effektiv. Intrix sin leveranse blir både rimelig og presis og godt dokumentert.

Finner du ikke deres verktøy her? Ingen problem.
Vi kan selvfølgelig integrere alle systemer som har et åpent API 

Bestill integrasjon

Mye brukte integrasjoner