Hva er integrasjoner?

En integrasjon kan betraktes som en liten IT plattform hvor data utveksles i en strukturert form mellom forskjellige datakilder. Data håndteres på denne plattformen i henhold til gitte preferanser.

Intrix tar på seg oppdrag for å innlemme alle dine interne systemer og databaser så det kan oppleves som en enhet. Dette fører så til spart tid, høyere datakvalitet og høyere grad informasjonssikkerhet.

De eksisterende tungvinte og tidkrevende operasjoner blir enklere og produktiviteten øker.

Integrasjoner med eksterne datakilder er også nyttig, så som for eksempel 1881, Brønnøysundregistrene, veivesenet – bare for å nevne noen. Eksempel på formater på data fra forskjellige kilder er:

  • JSON
  • Soap
  • XML
  • RAW
  • sFTP
  • Innkommende e-post (pws)
  • ODBC-databaser
  • SQL
  • TXT-baserte filer